Thông báo về cuộc thi REINFORCEMENT LEARNING 2020


Tên cuộc thi: Reinforcement Learning Competition (RLCOMP 2020) 

Chủ đề cuộc thi: Learning to make decision 

Ban Tổ chức cuộc thi: 

Cuộc thi được tổ chức bởi: Đại diện Công ty TNHH Phần mềm FPT (FPT Software) – 

Phòng Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo (FSOFT AI Lab), Phòng Codelearn Academy 

Thời gian tổ chức: 

- Đăng ký tham dự : 15/07/2020 – 05/08/2020 

- Vòng bảng - Navigation Challenge: 08/08/2020 - 03/09/2020 

- Vòng đấu giao hữu - Stepping Stone: 05/09 - 17/09/2020 

- Vòng Chung kết - Treasure Island: 19/09/2020 

- Các mốc thời gian trên có thể điều chỉnh trong quá trình tổ chức tùy theo tình hình  thực tế và được thông báo rộng rãi trên các kênh truyền thông của cuộc thi trước tối  thiểu 02 ngày trước khi các vòng thi diễn ra. 

Xem chi tiết ở file đính kèm