Thông báo về việc nộp hồ sơ học bổng Kumho Asiana


Phòng Công tác sinh viên (CTSV) thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng Kumho Asiana, sinh viên lưu ý một số nội dung sau:

Đối tượng:

- Sinh viên có kết quả học tập học kỳ I năm học 2020-2021 từ 7.0 điểm trở lên (thang điểm 10), hoặc 2.8 điểm trở lên (thang điểm 4)

- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên sinh viên chưa nhận học bổng nào và tích cực tham gia các hoạt động.

Hồ sơ bao gồm: 

- Đơn xin tài trợ học bổng học bổng, file mẫu: https://bitly.com.vn/errge4 

- Sơ yếu lý lịch (mẫu tại link: https://bitly.com.vn/8ieqqu)

- Bảng điểm học kỳ 1 năm học 2020-2021

- Minh chứng xác nhận về hoàn cảnh khó khăn

Thời gian: Hạn cuối ngày 07/4/2021

Địa điểm: Văn phòng các Khoa và Tổ.

Vậy, Phòng CTSV thông báo để sinh viên được biết và nộp hồ sơ theo đúng yêu cầu quy định.