Đăng ký tham gia bồi dường đội tuyển Olympic Tin học


Nhằm chuẩn bị thành lập đội tuyển Olympic Tin học (Khối chuyên và Khối không chuyên) của Trường để huấn luyện, bồi dưỡng. Từ đó lựa chọn các thành viên xuất sắc tham gia Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam vào tháng 12/2020 tại Cần Thơ.

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên các khóa 17,18,19,20 đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng. Khuyến khích các sinh viên đã có kinh nghiệm hoặc đã thuộc đội tuyển các năm trước tham gia.

Sinh viên đăng ký trực tiếp vào link sau đến 17h00, ngày 19/10/2020. Dự kiến sẽ tuyển chọn khoảng 30 sinh viên tham gia lớp bồi dưỡng (sẽ sơ loại nếu số lượng đăng ký > 30 sinh viên).

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ca37BkQUYa-Hl67xVuMBQn2YmshCISyZBE99wuI7blc/edit?usp=sharing