[khóa 2020] Thông báo đăng ký chuyên ngành cho sinh viên khóa 2020


Phòng Đào tạo thông báo đăng ký chuyên ngành cho sinh viên khóa 2020 cụ thể trong file đính kèm.

- Đối tượng đăng ký: Tất cả sinh viên khóa 2020 ngành Công nghệ thông tin và ngành Quản trị kinh doanh.

- Hình thức đăng ký: + Sinh viên đăng nhập vào trang website: http://daotao.vku.udn.vn/sv/ để đăng ký chuyên ngành

                                  + Sinh viên in phiếu đăng ký chuyên ngành (ký và ghi rõ họ tên), nộp về Khoa quản lý đào tạo

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 05/5/2021 đến ngày 15/5/2021

Sau thời gian trên, những sinh viên không đăng ký sẽ không được xếp lớp và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề phát sinh.

Phòng Đào tạo.