Mẫu phiếu đánh giá nhận xét thực tập doanh nghiệp


Mẫu dánh cho sinh viên thực tập doanh nghiệp

Các bạn tải mẩu phiếu đánh giá và gửi cho cán bộ hướng dẫn nhận xét trước khi kết thúc đợt thực tập và nộp lại Khoa khi đi báo cáo thực tập.

Tổ Đào tạo.

 


Các file đính kèm: