THỜI KHÓA BIỂU - DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN

STT Tên lớp học phần Giảng viên Thời khóa biểu Phòng học Tuần học Sỉ số Lịch trình giảng dạy
Sermina cấp Trường ThS.Chuyên viên Đào tạo Thứ Sáu | Tiết 6->9 K.A110 34 80
sermina giảng dạy khoa KHMT ThS.Chuyên viên Đào tạo Thứ Tư | Tiết 6->9 V.B402 27 80
sermina giảng dạy khoa KHMT ThS.Chuyên viên Đào tạo Thứ Bảy | Tiết 1->4 V.B203 27 80
sermina khoa khoa học máy tính Khoa.K. Khoa học máy tính Thứ Sáu | Tiết 1->4 V.B402 26 80