Kế hoạch – Thời khóa biểu giảng viên

Họ tên Buổi Thứ 2 (16/11) Thứ 3 (17/11) Thứ 4 (18/11) Thứ 5 (19/11) Thứ 6 (20/11) Thứ 7 (21/11) Chủ Nhật (22/11)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Vũ Anh Quang
S
C
T
Trần Thế Sơn
S
C
T
Dương Hữu Ái
S
C
T
Nguyễn Thị Mai
S
C
T
Lương Xuân Thành
S
C
T
Trần Hoàng Hạnh
S
C
T
Trịnh Công Duy
S
C
T
Nguyễn Hà Huy Cường
S
C
T
Lê Thị Mỹ Hạnh
S
C
T
Văn Hùng Trọng
S
C
T
Nguyễn Thị Minh Hỷ
S
C
T
Trần Thị Trà Vinh
S
C
T
Phan Thị Lan Anh
S
C
T
Phan Thị Quỳnh Hương
S
C
T
Vương Công Đạt
S
C
T
Lê Thị Thu Nga
S
C
T
Phạm Nguyễn Minh Nhựt
S
C
T
Đặng Quang Hiển
S
C
T
Phạm Hồ Trọng Nguyên
S
C
T
Hoàng Hữu Đức
S
C
T
Ninh Khánh Chi
S
C
T
Nguyễn Quang Vũ
S
C
T
Dương Thị Mai Nga
S
C
T
Lê Thị Bích Tra
S
C
T
Trương Quốc Tuấn
S
C
T
Trần Văn Thái
S
C
T
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
S
C
T
Lê Thị Minh Đức
S
C
T
Đinh Nguyễn Khánh Phương
S
C
T
K. Khoa học máy tính
S
C
T
Hồ Thị Hồng Liên
S
C
T
Nguyễn Quốc Thịnh
S
C
T
Võ Hùng Cường
S
C
T
Phan Trọng Thanh
S
C
T
Nguyễn Sĩ Thìn
S
C
T
Lê Văn Minh
S
C
T
Nguyễn Anh Tuấn
S
C
T
Nguyễn Thanh Tuấn
S
C
T
Võ Hoàng Phương Dung
S
C
T
Nguyễn Hoàng Hải
S
C
T
Trần Thị Bích Hòa
S
C
T
Vũ Đình Chinh
S
C
T
Huỳnh Ngọc Thọ
S
C
T
Võ Văn Lường
S
C
T
Văn Ngọc Dương
S
C
T
Trương Thị Viên
S
C
T
Trần Thiện Vũ
S
C
T
Ngô Lê Quân
S
C
T
Nguyễn Thị Kim Ánh
S
C
T
Ngô Thị Hiền Trang
S
C
T
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
S
C
T
Võ Thị Thanh Ngà
S
C
T
Khoa GDTC
S
C
T
K. Kinh tế số & TMĐT
S
C
T
K. Kỹ thuật máy tính & điện tử
S
C
T
Huỳnh Công Pháp
S
C
T
Lê Thành Công
S
C
T
Lê Tân
S
C
T
Trịnh Thị Ngọc Linh
S
C
T
Lý Quỳnh Trân
S
C
T
Nguyễn Thanh
S
C
T
Lê Tự Thanh
S
C
T
Lê Kim Trọng
S
C
T
Nguyễn Thanh Bình
S
C
T
Lê Song Toàn
S
C
T
Nguyễn Đức Hiển
S
C
T
Nguyễn Xuân Pha
S
C
T
Trần Đình Sơn
S
C
T
Đặng Thị Kim Ngân
S
C
T
Nguyễn Phương Tâm
S
C
T
Hồ Văn Phi
S
C
T
Nguyễn Thanh Cẩm
S
C
T
Nguyễn Đỗ Công Pháp
S
C
T
Trần Văn Đại
S
C
T
Nguyễn Văn Lợi
S
C
T
Nguyễn Thị Tuyết
S
C
T
Lê Thị Kim Tuyến
S
C
T
Phạm Trần Mộc Miêng
S
C
T
Nguyễn Thị Phương Thảo
S
C
T
Huỳnh Thị Kim Hà
S
C
T
Trần Thu Thủy
S
C
T
Trần Thị Hương Xuân
S
C
T
Nguyễn Thị Minh Ngọc
S
C
T
Lê Văn Thanh Sơn
S
C
T
Hoàng Đình Triển
S
C
T
Vũ Thu Hà
S
C
T
Đào Thị Thu Hường
S
C
T
Vũ Thị Tuyết Mai
S
C
T
Trần Thị Mỹ Châu
S
C
T
Huỳnh Bá Thúy Diệu
S
C
T
Trần Ngọc Phương Thảo
S
C
T
Lê Thị Hải Yến
S
C
T
Nguyễn Thanh Hoài
S
C
T
Nguyễn Thị Khánh Hà
S
C
T
Đặng Thị Thanh Minh
S
C
T
Lê Phước Cửu Long
S
C
T
Bùi Trần Huân
S
C
T
Nguyễn Thị Khánh My
S
C
T
Lê Hà Như Thảo
S
C
T
Nguyễn Thị Kiều Trang
S
C
T
Ngô Thị Bích Thủy
S
C
T
Nguyễn Văn Bình
S
C
T
Lê Viết Trương
S
C
T
Nguyễn Thị Hạnh
S
C
T
Lương Khánh Tý
S
C
T
Võ Ngọc Đạt
S
C
T
Đỗ Công Đức
S
C
T
Lê Thị Bình
S
C
T
Trần Thị Hạ Quyên
S
C
T
Trần Thị Thúy Ngọc
S
C
T
Vũ Thị Quỳnh Anh
S
C
T
Nguyễn Thị Như Quỳnh
S
C
T
Ngô Hải Quỳnh
S
C
T
Phan Thị Hồng Việt
S
C
T
Lê Thị Thanh Vân
S
C
T
Võ Thành Thiên
S
C
T
Nguyễn Trọng Công Thành
S
C
T
Nguyễn Lê Thảo Hạnh
S
C
T
Nguyễn Hà Phương
S
C
T
Phạm Thị Lệ Diễm
S
C
T
Bùi Thị Kim Ngân
S
C
T
Phan Đăng Thiếu Hiệp
S
C
T
Lê Thị Hải Vân
S
C
T
Trần Uyên Trang
S
C
T
Trương Hoàng Tú Nhi
S
C
T
Chuyên viên Đào tạo
S
C
T
Nguyễn Lê Tùng Khánh
S
C
T
Nguyễn Ngọc Huyền Trân
S
C
T
Nguyễn Linh Giang
S
C
T
Nguyễn Thị Thu Ngân
S
C
T
Nguyễn Thị Kim Ngọc
S
C
T
Nguyễn Lê Ngọc Trâm
S
C
T
Đặng Vinh
S
C
T
Dương Thị Phượng
S
C
T
Trịnh Trung Hải
S
C
T